ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2562 9:34:45     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 72

สามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสาร

ประกาศประกวดราคา11.01.2562.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้าง11012562.pdf

ข่าวประกาศ     ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (2ปี)

17/3/2562 18:00:54
26

หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี)

17/3/2562 17:49:39
24

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

25/1/2562 10:21:23
58

ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)

14/1/2562 9:34:45
73

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประกาศรับสมัครร้านค้า

7/1/2562 22:37:59
107

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/11/2561 14:02:55
121

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Tri-University Joint Seminar and Symposium Topic “Population, Food, Energy, and Environment to Sustainable Society”

8/11/2561 9:33:34
98

Call for papers !!! The 2nd Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2018).

11/10/2561 15:16:16
205

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดงานการศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

14/9/2561 9:21:00
145

โครงการบ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ส่งเสริม ณ จังหวัดหนองคาย ได้ออกอากาศในรายการ E Journey Real Live Thailand

31/7/2561 16:57:34
146